geldlenenstudenten.com

Over geld lenen voor studenten

Geld lenen studenten

Welkom op geldlenenstudenten.com
Als een student een lening wilt aangaan dan zijn er diverse mogelijkheden die op deze website uitgelicht worden.
Een student heeft meestal maar een bescheiden inkomen van de studiebeurs en een eventuele bijbaan. Aan de andere kant woont een student nog thuis of op kamers waardoor de huisvesting kosten, doorgaans een van de grootste kostenpost, redelijk te overzien is. Verder is de student als hij of zij klaar is met de studie meestal een gewilde arbeidskracht en zijn er dus werk en dus inkomsten voor de studenten na de studie.


Al met al zijn er ondanks het meestal bescheiden inkomen van een student genoeg aspecten die ervoor zorgen dat een student een lening aan kan gaan vanwege die aspecten (positieve geldstroom en toekomstperspectief).
Als student heb je ook leningen die speciaal voor studenten bedoeld zijn en meestal ook gunstige zijn dan een gewone lening. Aan de andere kant kan je als student ook leningen aangaan die gewone consumenten ook kunnen aangaan. Dit natuurlijk afhankelijk van het inkomen die je hebt.
Wees echter ook bewust van dat geld lenen geld kost. Een schuld hebben betekent ook dat je bij een volgende keer dat je geld nodig hebt en dus weer een lening wilt aangaan je dan misschien niet meer in aanmerking komt voor die lening omdat je schuld zo hoog is dat het niet meer verantwoordelijk is om die je te geven.
Verder kan je schuld ervoor zorgen dat je besteedbare inkomen lager wordt zodat je minder kan kopen/besteden voor een langere periode.
Afhankelijk waar je het geld leent wordt je getoets bij de BKR (Bureau Krediet Registratie) dat je kan lenen en dan genoteerd bij de BKR dat je geld leent. Dit om te voorkomen dat je teveel leent door bij verschillende instanties te lenen. Dit geldt zeker voor een lening bij de bank en eventueel ook bij een lening bij een andere kredietinstelling.
Bij een lening bij ouders, familie, vrienden en/of de IB Groep wordt je niet getoets en genoteerd bij de BKR.
Alhoewel de meeste studenten wel 18 jaar of ouder zijn geldt voor diegene die het nog niet zijn: Voor een lening moet je 18 jaar of ouder zijn om zonder je ouders toestemming er een aan te gaan.
Geld lenen als student kan je onder andere doen bij:
Ouders, familie, vrienden.
IB-Groep (Informatie Beheer Groep).
Banken.
Andere kredietinstellingen.